rechtssystemen

Wist u dat…..

 

….het Zuid-Afrikaans recht is een mengeling van verschillende rechtssystemen is. Het procesrecht en het handelsrecht zijn gebaseerd op het Engelse rechtssysteem. Het burgerlijk recht daarentegen is juist gebaseerd op het Romeins-Hollandse rechtssysteem.

Wanneer een geschil voor de rechter komt, zal er eerst naar het handelsrecht naar Engels model en naar bestaande Engelse jurisprudentie gekeken worden. Als er geen wetgeving toegepast kan worden, zal de rechter het gewoonterecht toepassen.

 

wetboeken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s