rechtssystemen

Wist u dat…..

 

….het Zuid-Afrikaans recht is een mengeling van verschillende rechtssystemen is. Het procesrecht en het handelsrecht zijn gebaseerd op het Engelse rechtssysteem. Het burgerlijk recht daarentegen is juist gebaseerd op het Romeins-Hollandse rechtssysteem.

Wanneer een geschil voor de rechter komt, zal er eerst naar het handelsrecht naar Engels model en naar bestaande Engelse jurisprudentie gekeken worden. Als er geen wetgeving toegepast kan worden, zal de rechter het gewoonterecht toepassen.

 

wetboeken

Advertisement